Utylizacja zuzytych materialów eksploatacyjnych z drukarek

Wody mogą zostać zanieczyszczone przez sztuczne substancje, będące wynikiem działalności człowieka, jak również dzięki oddziaływania zwykłych procesów. Takim normalnym procesem mogą być różnego rodzaju zmywy które przenoszą ze sobą pierwiastki zanieczyszczające w formie resztek roślinnych, związków żelaza, części ilastych i pylastych oraz wiele innych. O dużo bardziej szkodliwe dla otoczenia są jednak zanieczyszczenia wywołane poprzez człowieka. Mogą nimi być substancje ciekłe, ale także gazowe i ciała stałe. dostają się one do wód w większości wypadków ze ściekami przeróżnego pochodzenia: miejskiego, przemysłowego, wiejskiego. Zanieczyszczenia takie są również w wodach pochłodniczych, zasolonych wodach pokopalnianych, spływach z obszarów fabrycznych i użytkowanych rolniczo, spływach pochodzących ze składowisk odpadów przemysłowych i miejskich. Niebezpieczne substancje przedostawać się mogą do wód również za pośrednictwem powietrza, do którego przekazywane są pyły i gazy z przeróżnych gałęzi przemysłu. W przypadku zanieczyszczeń które trafiają do wód ze względu na sposób ich dopływu, wyróżnia się trzy typy zanieczyszczeń: punktowe, liniowe i obszarowe. Pierwsze z nich, zanieczyszczenia punktowe znaczą, że są one wprowadzane do wód idealnie w wyznaczonym miejscu (np. zrzuty zlewów miejskich i przemysłowych). Zanieczyszczenia liniowe są powiązane z oddziaływaniem zanieczyszczeń na pewnym ciągu (np. ulice o zwiększonym ruchu). Zanieczyszczenia obszarowe są wprowadzane nieregularnie, w przeróżny sposób i w różnych położeniach zasobnika wodnego. Do tego typu zanieczyszczeń przynależą te, które przedostają się do wód za pośrednictwem powietrza. Zanieczyszczenia wód mogą mieć zróżnicowaną naturę. Mogą być przyczyną zmian takich jak: kolor, zapach, smak, mętność i temperatura, również zmiany chemiczne przez zawartość w zanieczyszczeniach substancji chemicznych pochodzenia organicznego i nieorganicznego, również o naturze biologicznej. Zanieczyszczenia chemiczne mogą być przynoszone przy użyciu różnych związków, których nie sposób wymienić. Należałoby aczkolwiek podkreślić, że najbardziej niebezpiecznymi zanieczyszczeniami chemicznymi, powodującymi duże, negatywne zmiany w czystości wody są z grupy organicznych: pestycydy, detergenty, fenole oraz aromatyczne aminy, a z grupy związków nieorganicznych: metale ciężkie, związki azotu i fosforu. Zanieczyszczenia biologiczne są powodem powstawania takich chorób jak: tyfus, wirusowe zapalenie wątroby, a nawet paraliż dziecięcy. www.ekoswiat.eu